Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Chatbox không tự động ẩn hiện khi rê chuột mà phải click

<!-- BEGIN CBOX - www.cbox.ws - v001 -->
<style type="text/css">
#gb{
position:fixed;
top:60px;
z-index:+1000;
}
* html #gb{position:relative;}